كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
خانه » اقتصاد » دانلود آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی

دانلود آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی

دانلود آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللیReviewed by داریوش دیداری on Jan 17Rating: 4.0 دانلود آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی | همیار داک دانلود آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی | همیار داک

دانلود آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی

موضوع پایان نامه:

آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

آیا به دنبال پایان نامه رشته  اقتصاد    هستید؟ آیا پایان نامه ای مرتبط با موضوع   آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی  نیافتید ؟ آیا میدانید   آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی   در همیارداک با قیمتی ناچیز ارائه می گردد؟ خوشحال باشید چون ما  آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی   را در این پست به شما معرفی و ارائه خواهیم کرد!

 

تعداد صفحات: ۱۱۰

قیمت:  ۵۰۰۰  تومان

کد محصول: eq – 6

فرمت: ورد

موضوع:    اقتصاد

 

مقدمه:

آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی

بحث و بررسی پیرامون استراتژی های تجارت بین المللی و رشد اقتصادی به زمان آدام اسمیت برمی گردد که با انتشار کتاب “ ثروت و ملل[۱]” سهم زیادی در این رابطه داشت.

اگر چه این تفکر که آزادی تجارت بین الملل نقش مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، پذیرفته شده عموم اقتصاددانان است ولی آزمون مدلهای اقتصادی مرتبط با موضوع با پیچیدگی های بسیاری همراه است.

برای آزمون کاربردها و اثرات بلندمدت سیاست های مرتبط با موضوع و نیز افزایش بهره وری بلند مدت با دو رهیافت مواجه می شویم.

رهیافت اولیه همان روش و مدل های رشد نئوکلاسیکی است.

در این رهیافت، عمده تلاشها بر اساس مدل رشد سولو صورت می گیرد.

در مدل رشد سولو، فرایند رشد بلند مدت ناشی از رشد برونزای تکنولوژی است. گر چه مطالعات تجربی هم بستگی مثبت بین سرمایه گذاری و رشد درآمد سرانه را نشان می دهند،

لیکن این مدلها اثر تغییرات سرمایه گذاری را روی سطح تولید و نه نرخ رشد آن نشان می دهند.دلیل اساسی برای یک چنین یافته ای، فرض بازدهی های نزولی برای عوامل تولید است.

فهرست مطالب:

آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی

۱-۱- مقدمه: ۱

۲-۱- تعریف مسئله : ۲

۳-۱- فرضیات تحقیق: ۷

۴-۱- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح: ۷

۵-۱- روش تحقیق: ۸

۶-۱- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات: ۸

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع. ۱۰

۲-۱- مقدمه: ۱۱

۲-۱-۱- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی.. ۱۲

۲-۱-۲- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل.. ۱۵

۲-۲- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران.. ۱۶

۲-۳- ابزارهای جهانی شدن.. ۱۸

۲-۳-۱- تجارت بین الملل : ۱۸

۲-۳-۲- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه. ۲۳

۲-۳-۳- بین المللی شدن تولید. ۲۵

۲-۳-۴- تبادل تکنولوژی.. ۲۶

۲-۴- شاخص های جهانی شدن.. ۲۷

۲-۴-۱- شاخص سطح تجارت بین المللی.. ۲۸

۲-۴-۲- شاخص ادغام تجارت بین الملل.. ۲۸

۲-۵- رابطة مبادله. ۲۹

فهرست مطالب:

آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی

 

۲-۶- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی.. ۳۴

۲-۷- اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید. ۳۶

۲ـ ۸ ـ مروری بر مطالعات انجام شده : ۳۷

۲ـ ۸ـ۱ـ مطالعات داخلی: ۳۷

۲ـ۸ـ۲ـ مطالعات خارجی: ۳۹

۲-۹- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی.. ۴۵

۲ـ۹ـ۱ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب.. ۴۵

۲ـ۹ـ۲ـ سیاستهای محدود کنندة تجاری (سیاستهای حمایتی) : ۴۶

۲ـ۹ـ۳ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی: ۴۷

۲ـ۹ـ۳ـالف- دلایل اقتصادی: ۴۷

۲ـ۹ـ۳ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی: ۴۷

۲ـ۹ـ۴ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری: ۴۸

۲ـ۹ـ۵ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب): ۴۹

فصل سوم: مروری بر ادبیات رشد اقتصادی.. ۵۱

۳-۲- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی.. ۵۲

۳-۲-۱ – تئوریهای کلاسیک رشد : ۵۲

۳-۲-۲- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوکلاسیک رشد. ۵۴

۳-۲-۳ الگوی رشد و توزیع درآمد کالدور ۵۷

۳-۲-۴- تئوری رشد درونزا: ۵۹

۳-۲-۴-الف- سرچشمه های رشد درونزا: ۶۰

۳-۲-۴-ب – بحث همگرایی.. ۶۰

۳-۲-۴-ج- گذر از رقابت کامل.. ۶۲

۳-۲-۵- مدلهای رشد درونزا ۶۵

۳-۳ – مروری بر کارهای انجام گرفته در جهان و ایران.. ۶۸

۳-۴ – ضمیمه : مدل رشد هارود – دومار ۷۷

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق.. ۷۹

۴-۱-مقدمه: ۸۰

۴-۲- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه. ۸۰

۴-۲-۱- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM): 83

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری.. ۸۸

۵-۱- مقدمه: ۸۹

فهرست مطالب:

آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی

 

۵-۲ معرفی متغیرها: ۹۰

۵-۳- برآورد مدل : ۹۰

۵-۳-۱- آزمون های ریشه واحد : ۹۱

۵-۳-۲- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS.. 93

۵-۳-۳- روش یوهانسون – جوسلیوس : ۹۳

الف) تعیین مرتبه مدل VAR  : ۹۴

ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس: ۹۵

۵-۵- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده(ARDL): 98

۵-۶- مدل تصحیح خطاء: ۹۸

۵-۷- پویایی های کوتاه مدت : ۱۰۰

۵-۸- نتیجه گیری: ۱۰۱

۵-۸-۱- نتایج تجربی بلند مدت : ۱۰۲

۵-۸-۱- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر): ۱۰۲

۵-۸-۱-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون: ۱۰۲

۵-۸-۲- روابط کوتاه مدت (پویایی های کوتاه مدت) : ۱۰۳

۵-۸-۲- الف) توابع عکس العمل : ۱۰۳

۵-۸-۲- ب) الگوی تصحیح خطاء : ۱۰۳

۵-۸-۳- توصیه های سیاستی: ۱۰۴

کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در همیار داک :  ۵۰۰۰   تومان

پیشنهاد ما : قیمت این پروژه را حتما با سایت های دیگر مقایسه کنید!

 

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز